Elektrická inštalácia v kuchyni je veľmi dôležitý aspekt v domácnosti. Z hľadiska potreby zaistenia dodávky elektrickej energie môžeme luxusnú kuchyňu považovať za jednu z najnáročnejších miestností v domácnosti. A samozrejme, rovnako ako v iných častiach domu, aj v kuchyni je nutné dodržiavať bezpečnostné i technické požiadavky, ktoré sú špecifikované v zákonoch a predpisových normách. V nich sú konkretizované bezpečnostné požiadavky predovšetkým stanovené normami. Ich nedodržanie by znamenalo vysoké riziko úrazu elektrickým prúdom alebo zvýšenie rizika poškodenia, prípadne aj zničenia elektrických zariadení pripojených k inštalácii. Ako investor môžete v návrhu kuchyne presadzovať čokoľvek, čo nie je v rozpor s normami a predpismi. Vo vašom záujme je určiť takú úroveň komfortu, akú si predstavujete pri každodennom používaní celej inštalácie.

Elektrická inštalácia v kuchyni

V spolupráci s bytovým architektom vyberáte vhodný dizajn domových zásuviek a spínačov použitých v kuchyni. Veľmi široká ponuka rôznych výtvarných riešení krytov týchto nástrojov, každá z nich v rôznych farbách, dovoľuje ich citlivé zasadenie do konkrétnych interiérov. Hlavnou zásadou je dodržať pokiaľ možno zhodný dizajn všetkých nástrojov vždy v celej miestnosti. Znamená to teda, použitie krytov rovnakej farby a rovnakého výtvarného riešenia, a to nielen pri silových zásuvkách, ale aj termostatov, žalúziových ovládačov a ďalších špeciálnych prvkov. Výhodou viacnásobných stavebnicových zostáv je ľahká výmena dielov (krytov). Predpokladom je zámena dielov od rovnalého výrobcu, inak je nutná kompletná výmena všetkých prístrojov. V kuchyni je nutné rozmiestniť dostatočné množstvo zásuviek, hlavne pri kuchynskej linke.