Osvetlenie v kuchyni má svoje dôležité miesto. Pri zariaďovaní kuchyne by sme rozhodne nemali zabúdať na osvetlenie, ktoré v nezanedbateľnej miere prispieva k našej pohode. Preto si musíme, najlepšie v spolupráci s projektantom, dôkladne premyslieť a naplánovať celkovú koncepciu osvetlenia. Veď svietidlá v kuchyni, ako napríklad závesné svietidlá významným spôsobom ovplyvňuje celkovú atmosféru tejto miestnosti, hlavne vtedy, keď slúži k rôznorodým činnostiam. Na všetko, čo robíme, totiž potrebujeme zodpovedajúce množstvo osvetlenia. V tom, aké  osvetlenie v kuchyni zvolíme, a aké bude usporiadanie kuchyne, by sme mali mať jasno skôr, ako si objednáme kuchynskú linku. V našom portfóliu nájdete aj stolové svietidlá, ako aj stojanové svietidlá. Projektant by mal naplánovať, kadiaľ povedú rozvody elektrickej energie, mal by zostaviť  rozmiestnenie vypínačov, zásuviek a ďalších elektroinštalačných prvkov. Návrh rozmiestnenia svietidiel musí rešpektovať funkčné požiadavky kuchyne a musíme vziať v úvahu všetky druhy a spôsoby osvetlenia. Základnou požiadavkou je, aby svetlo v kuchyni slúžilo k našej dobrej orientácii, aby intenzita svetla v jednotlivých kuchynských zónach odpovedala jej účelom, aby všetky pracovné plochy boli dobré osvetlené, ale aby nás svetlo príliš neoslňovalo.

Osvetlenie modernej kuchyne

Osvetlenie v kuchyni, aké vybrať?

Osvetlenie v kuchyni, aké vybrať?

V zásade môžeme osvetlenie modernej kuchyne rozdeliť na centrálne osvetlenie, osvetlenie pracovných plôch, vnútorné osvetlenie elektrických spotrebičov, špeciálne osvetlenie a osvetlenie jedálenského priestoru. Na každé z uvedených osvetlení máme iné požiadavky. Ich vzájomnou kombináciou potom dosiahneme priaznivý efekt. Hlavné svietidlo osvetľuje celú kuchyňu a zaisťuje našu orientáciu v priestore. Niekedy bolo pravidlom, že sa miestnosti osvetľovali skôr centrálnym svietidlom, a kuchyňa nebola žiadnom výnimkou. To však v súčasnosti zďaleka neplatí, pretože centrálne osvetlenie nám nezaručí dostatočné osvetlenie pracovných plôch, kde musíme na kuchynskú prácu dostatočne vidieť.

Centrálne osvetlenie je obvykle zabezpečené stropným osvetlovacím telesom – stropnými lampami, lustrom, svietidlami zabudovanými v podhľadoch a nastavenými do rôznych smerov, často i žiarivkami. Našim zákazníkom radíme používanie LED svietidiel. S výnimkou naozaj malých kuchýň by sme na dostatočné osvetlenie nemali zabúdať.  Okrem bežnej orientácii v kuchyni, je dobré aj pre prácu, na ktoré nie je treba detailne vidieť. Zároveň by sme mali rešpektovať, že v kuchyni sú prinajmenšom dve miesta, ktoré vyžadujú špeciálne osvetlenie, a to je pracovná plocha a jedálenský stôl. Centrálne osvetlenie by nemalo byť v modernej kuchyni umiestnené príliš nízko, už s ohľadom na osoby, ktoré sú vyššie. Pokiaľ je v kuchyni zodpovedajúce okno, cez ktoré preniká denné svetlo, nahradí po väčšinu dňa centrálnym osvetlením kuchyne. K tomu do značnej miery prispieva aj farba na stenách miestnosti. Biela farba svetlo odráža, zatiaľčo tmavá farba svetlo pohlcuje.